Drewniane Kościoły, Kaplice.

Wybierz i kliknij na odpowiednią część z lewej strony menu.
Tu w poniższych częściach znajdują się zdjęcia zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych, na które natrafiłem podczas moich wyjazdów rowerowych. na dole każdej z części umieściłem mapę. Mapa ta zawiera wszystkie obiekty jakie odwiedziłem w czasie wyjazdów rowerowych i autokarowych od początku ich zapisywania do dnia aktualizacji. Są to obiekty sfotografowane z zewnątrz, a jak szczęście dopisało to i w środku. Każda część będzie docelowo zawierać ok 20 obiektów w miarę poukładane alfabetycznie jak i na mapie i jeżeli na nie natrafię podczas wyjazdów.


Kościół w Wilczy.

wykonanie LuKaS